Please use Firefox Browser for a good reading experience

Sunday 28 February 2010

ഞാനൊന്നിരിക്കട്ടെ...

ദൈവത്തിനെ തേടി നടക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നമുക്കറിയാം..
എനിക്കു പറയാനുള്ളത്‌ മനുഷ്യനെ തേടി നടക്കുന്ന ദൈവത്തിനെക്കുറിച്ചാണ്‌..
നമ്മിൽ എത്രപേർക്ക്‌ ഇടം കൊടുക്കാൻ കഴിയും?...

ഞാനലഞ്ഞു, ഒരിടം തേടി..
ഒരു മാത്രയെങ്കിലും ഒന്നിരിക്കാൻ..
എനിക്കു കയറിയിരിക്കാൻ,
ഒരു പാട്‌ ഹൃദയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു - പണ്ട്‌..
മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങൾ..
പക്ഷെ...
അവിടെ നിന്നും ഞാൻ പുറത്തായി.
പുറത്താക്കി എന്നതാണ്‌ സത്യം!
ചിലരെന്നെ കല്ലിൽ കുടിയിരുത്തി
എന്നെ ഇരുത്തി അവർ കച്ചവടം നടത്തി..
ചിലരോ, കല്ലിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു..
സഹിക്ക വയ്യാതെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നും പുറത്ത്‌..
ഒരിടം തേടി ഞാൻ എത്ര ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കി?
അവിടെ ഞാൻ കണ്ടത്‌ കറുത്ത വികാരങ്ങളായിരുന്നു!
പുളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാമ്പുകളേ ഞാൻ കണ്ടു..
പണം കുത്തി നിറച്ചവ ചിലത്‌!
ചിലരോ, അവിടെ വിഷം പാകം ചെയ്യുന്നു!
കൂമ്പാരം കണക്കെ ആയുധങ്ങൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നു ചിലർ!
മാരക ആയുധങ്ങൾ!
പക്ഷെ, എന്നെ നടുക്കിയത്‌ അതൊന്നുമല്ല!
എന്റെ അപരന്മാർ!
എന്നെ പോലിരിക്കുന്നവർ കയറിയിരിക്കുന്നു!
അവസാനം...
ഒരിടം എനിക്കു കിട്ടി...
നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ?
അതൊരു ഗർഭസ്ത ശിശുവിന്റെ ഹൃദയമായിരുന്നു!

എനിക്കറിയാം വീണ്ടുമൊരിക്കൽ ഞാൻ പുറത്താവുമെന്ന്..
എങ്കിലും.. അതു വരെയെങ്കിലും,
ഞാനൊന്നിരിക്കട്ടെ!!

Post a Comment

Sunday 21 February 2010

നിളാ തീരത്ത്‌...

ന്ധ്യക്ക്‌ സിന്ദൂര പൊട്ട്‌ തൊട്ട്‌,
പകലിന്റെ നാഥൻ പോയ്‌ മറഞ്ഞു

അമ്പിളി പെണ്ണിന്റെ കണ്ണ്‌ പൊത്താൻ,
കാമുകൻ കാർമുകിൽ വന്നണഞ്ഞു

തണുവുള്ള തെന്നലിൻ കൈപിടിച്ച്‌
പുഴയിലെ ഓളങ്ങളൊത്തു നീന്തി

ജനലിന്റെ പാളി, തള്ളി തുറന്ന്,
ഒരു കാറ്റു വന്നെന്റെ തനു പുണർന്നു

ഉണർന്നയെൻ കവിളിലൊരുമ്മ നൽകി,
കുറുമ്പിയവളെങ്ങോ പോയൊളിച്ചു!

അലസമായൊഴുകുമാ പുഴയുടെ നാദമെൻ,
അകതാരിലൊരു കൊച്ചു കുളിരായിറങ്ങി!

'ഇരുളിന്റെ അഴകൊന്നു കാണുവാൻ പോകാം'
മൊഴിഞ്ഞുവെൻ മാനസം, അറിയാതെ വീണ്ടും!

നിലാവിന്റെ നേർത്തൊരു തട്ടമിട്ട്‌,
നിളയതാ ഒഴുകുന്നു എന്റെ മുന്നിൽ!

തഴുകുന്ന കാറ്റിന്റെ മർമ്മരം കേട്ട്‌,
വെറുതെ നടന്നു ഞാൻ, ഏകനായ്‌..

ഹൃദയത്തിൻ ശബ്ദ്ധം, കേട്ടു ഞാനപ്പോൾ,
'ഇതു തന്നെ സ്വർഗ്ഗം! ഇതു തന്നെ പുണ്യം!' 

Post a Comment

Saturday 20 February 2010

മദമിളകിയാൽ...

നയ്ക്ക്‌ മദമിളകിയാൽ?
അവൻ മനുഷ്യനെ കൊല്ലും
മനുഷ്യന്‌ 'മത'മിളകിയാൽ?
അതു തന്നെ സംഭവിക്കും..

മദമിളകിയ അനയേ തളയ്ക്കാം.
പക്ഷെ, മനുഷ്യനെയോ?...

Post a Comment

Tuesday 2 February 2010

കാത്തിരിപ്പ്‌

വേദനയിലുരുകി വീണ മനസ്സിൽ,
തൂലിക മുക്കി ഞാനെഴുതി-
താളം തെറ്റിയ പ്രണയ ഗാനം..
ഈണം ചോർന്നയാ വരികളിൽ,
അലിഞ്ഞിരുന്നുവെൻ ഗദ്ഗദ്ധങ്ങൾ..
തകർന്നയെൻ തമ്പുരുവിൽ
നിന്നടർന്നു വീണൊരപശബ്ദ്ധം..
ചിതലെടുത്ത ഓർമ്മയിൽ,
പരതി ഞാൻ നോക്കി, നിന്റെ ചിത്രം
ഒടുവിൽ കണ്ടു ഞാനാവ്യക്തമായ്‌...
ചുട്ടു പൊള്ളിയ മനസ്സിന്റെ കോണിൽ,
കരിഞ്ഞു തീരാത്ത, നിന്റെ ചിത്രം

മറവിയൊരു കാറ്റായ്‌ വീശുമ്പോൾ,
ഒരു പക്ഷെ,
പറന്നു പോവുമാ പഴയ ചിത്രം...
കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ..
മറക്കാൻ..
മറവിയുടെ വരവിനായ്‌...

Post a Comment

Sudoku!


Most of you have heard about the number game 'Sudoku'. It is one of the most popular games in the world. Even sudoku tournaments are conducted now a days. The rules are very simple and one with a bit of logical ability can solve the puzzle easily.

Just for fun I have created an e-version of sudoku which can solve any valid sudoku game. My e-version can create n number of sudoku games. It can print and to some extent it will even help you to solve the puzzle!

You can download my e-version from here:
Download Sudoku!
More about Sudoku

History
'Sudoku' the popular number game which we see in our dailies has a long history. Though the Sudoku puzzles which play in this modern world is little bit different from the old one, the basic principles and the rules remains the same. The game Sudoku was inspired from the concept of Latin squares' (used in statistical analysis) by the famous Swiss mathematician Leonhard Euler in which the numbers in a grid appears only one. He developed this concept in 18th century.

Origin
'Sudoku' is a Japanese name in which 'Su' means number and 'doku' means single place which tells that only one number can comes in its place. Many people still thinks that this game was originated from Japan or China. But actually this game was developed by an independent puzzle maker Howard Garnes in late 1970s and was published in Dell Magazine in the US under the name of 'Number place'. That was developed on Euler's concept with a 9x9 square grid on which he added a third dimension (the regional restriction). This is the popular version we see in the news papers today.

In the mid 1980s Nikoli Inc., a Japanese puzzle giant published the current version of Sudoku puzzle and that became a huge hit in Japan. Mr. Maki Kaji, the president of Nikoli was behind this. The original Japanese name was 'Suuji wa dokushin ni kagiru' roughly translating to mean the numbers must be unmarried or single. This name was shortened as 'Sudoku' (pronounced SUE-dough-coo; su = number, doku = single) which became a huge international hit later. But that Japanese version took around 20 years to become a popular game to the people in other parts of the world. And soon most of the reputed new papers started publishing daily Sudoku which helped to increase its popularity.

How to play?
Every Sudoku puzzle has a unique answer. Sudoku requires no calculation or arithmetic skills. It is essentially a game of placing numbers in squares, using very simple rules of logic and deduction. It can be played by children and adults and the rules are simple to learn. The objective of the game is to fill all the blank squares in a game with the correct numbers.
There are three very simple constraints to follow. In a 9 by 9 square Sudoku game:
* Every row of 9 numbers must include all digits 1 through 9 in any order
* Every column of 9 numbers must include all digits 1 through 9 in any order
* Every 3 by 3 subsection of the 9 by 9 square must include all digits 1 through 9

How to solve a Sudoku?
Though there are lot of systematic methods to solve a Sudoku, the most popular method (and time consuming too!) is to mark the possible candidates in each cell and then logically excluding them one by one based on the rules. This technique is called 'Pencil Marking'.

Other popular methods:
Hidden Candidates (Singles, Pairs, Triples and Quads), Naked Candidates (Pairs, Triples and Quads), X-Wing, Swordfish etc. Some people even use the guessing techniques like Nishio or Trial and Error.

Please refer the following urls to find the details:
http://www.sudokuoftheday.com/pages/techniques-overview.php
http://angusj.com/sudoku/hints.php

Techniques used in computer programs:
Advanced computer programs use Donald Knuth's 'Dancing Links' technique to generate or solve Sudoku puzzles. This technique uses a recursive, backtracking algorithm to solve the puzzle in a very fast and efficient way.

Some Sudoku puzzles in the internet:
www.sudoku.com
www.websudoku.com
http://sudoku.friko.netPost a Comment